Wraz z początkiem listopada nasza firma została przyjęta do grona członków Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

Wielkopolska Izba Budownictwa to organizacja, która reprezentuje interesy przedsiębiorstw budowlanych na terenie Wielkopolski oraz sąsiednich regionów. Instytucja skupia więc wszelkie podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielnie mieszkaniowe czy zawodowych inwestorów.

Członkostwo w Izbie wiąże się z obowiązkiem przestrzegania jej statutu i postanowień władz, jak również do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z dobrymi obyczajami kupieckimi.

Wśród najważniejszych celów Wielkopolskiej Izby Budownictwa wymienić można między innymi:

  1. Udzielanie wszechstronnej pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych.
  2. Opracowywanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej.
  3. Strzeżenie dobrych obyczajów kupieckich i zawodowych.
  4. Opracowywanie i zgłaszanie projektów aktów prawnych, a także uczestniczenie w procesie legislacyjnym.
  5. Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu.
  6. Integracja środowiska budowlanego.
  7. Poprawa jakości usług i materiałów budowlanych.